ePortal

ePortal

Portal de servicii electronice oferite cetățenilor. Soluția este integrată 100% cu sistemul de management de documente intern

Servicii electronice

Servicii electronice oferite cetățenilor.

Petiție electronică

Depunerea de petiții conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare.

Căutare sau verificare document

La depunerea unei cereri, cetățenii primesc un număr de înregistrare/cod, informație necesară sistemului de urmărire a stadiului documentelor.

Depunere online fără cont

Depunerea electronică a unei solicitari fără autentificare. Soluția este integrată 100% cu sistemul de management de documente intern.

Bugetare participativă

Prin conceptul de „Bugetare participativă” Consiliul Județean Dolj creează cadrul unei relaţii de parteneriat între administraţia publică şi cetăţeni.

  • Obţinere informaţii despre concesionare/închiriere/vânzare bunuri proprietate publică sau private
  • Obţinere Acord prealabil lucrări în zona drumurilor judeţene
  • Obţinere Acord privind efectuarea de lucrări în clădirile de patrimoniu judeţean
  • Solicitare sprijin financiar cazuri sociale
  • Comunicarea privind începerea lucrărilor de construire/desfiinţare
  • Comunicarea privind încheierea execuţiei lucrărilor de construire/desfiinţare
  • Licenţă de transport
  • Comunicarea bidirecțională între Consiliul Județean și alte instituții pentru emiterea unor avize/autorizații conform art 22 alin g) (ex avize tehnicoeconomice, avize documentații) și lit. b) (avize aferente domeniului public sau privat al județului) din Legea 195/2006 actualizată.

SOBIS Solutions SRLePortal

Această platformă este dezvoltată de SOBIS Solutions S.R.L

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.